28/05/2014

Doa untuk Pilpres 2014


Serius. Mari kita berdo’a agar pemimpin Indonesia mendatang benar-benar diridhoi-Nya. Bagi muslim/muslimah, do’a ini diambil dari Qur’an surah Al-Imran ayat 26. Bagi non-muslim silakan cari yang substansinya sama. Hentikan saling membuka aib, atau dengan keberkahan do’a ini akan datang keputusan Gusti Allah yang tidak disangka-sangka.

allahumma malikal-mulki tu-“til-mulka man tasha-“u wa-tanzi’ul-mulka mimman tasha-“u watu’izzu man tasha-“u wa-tudhillu man tasha-“u biyadikal-khayr “innaka ‘alakulli shay-“in qadir.

"Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS 3: 26).


sumber:
Postingan Kang Nondi Eff

0 komentar:

Post a Comment